Username
Password

จัดเก็บรายได้

 
 
วันที่ 26 พ.ค. 2565
ชื่อ :*
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
ประเภท : 
เรื่อง :*
รายละเอียด :*
ไฟล์รูปภาพ หรือ pdf  รูปที่ 1  

รูปที่ 2  

รูปที่ 3  

รูปที่ 4  

รูปที่ 5  

1. กรุณาป้อนข้อมูล * ให้ครบทุกช่อง
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
**รายละเอียดและชื่อของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย
ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อความและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อ
(กรุณาพิมพ์ให้เหมือนภาพ)
ป้อนรหัสยืนยัน : 
 

   
   
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 0-7546-6013 โทรสาร : 0-7546-6234 E- mail : office@abtpakprak.go.th 
Web Site : WWW.ABTPAKPRAK.GO.TH