Username
Password

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
   
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)_240322_100054.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09:59 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 0-7546-6013 โทรสาร : 0-7546-6234 E- mail : office@abtpakprak.go.th 
Web Site : WWW.ABTPAKPRAK.GO.TH