Username
Password

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านนางสุนันท์ จันทรภักดี หมู่ที่ 5
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร IMG_20191120_0001_201119_110820.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:06 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 0-7546-6013 โทรสาร : 0-7546-6234 E- mail : office@abtpakprak.go.th 
Web Site : WWW.ABTPAKPRAK.GO.TH