อัลบั้มภาพ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565